imię
nazwisko
twój adres email*
twój numer telefonu
lokalizacja inwestycji - województwo, powiat, miejscowość, ulica*
identyfikator działki lub numer ewidencyjny i numer obrębu*
czy działka jest obecnie zabudowana?*
nie
tak ale istniejąca zabudowa nie koliduje z projektowaną
tak, istniejąca zabudowa będzie wymagać rozbiórki
jakie jest jej ukształtowanie?
teren płaski
niewielkie nachylenie
duży spadek
teren pofałdowany
czy na działce są jakieś drzewa?
nie ma ani jednego drzewa
jest kilka drzew ale nie przeszkadzają
jest trochę drzew i trzeba będzie je usunąć
to 100% las
czy działka leży na terenie objętym jakąś
formą ochrony przyrody, np. na terenie parku
krajobrazowego?*
tak
nie
nie wiem
czy działka leży na terenie lasu lub graniczy
bezpośrednio z lasem?* (las - teren oznaczony
na mapie ewidencyjnej lub w wypisie
z rejestru gruntów symbolem Ls lub
przeznaczony w MPZP jako teren leśny)
tak
nie
nie wiem
czy działka wymaga odrolnienia lub odlesienia?*
nie, działka jest działką budowlaną
tak, konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
tak, konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
nie wiem
czy dla terenu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego?*
tak
tak, posiadam już wypis i wyrys z MPZP
nie
nie wiem
czy istnieje konieczność uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy?*
tak
tak, posiadam już WZ
nie
nie wiem
jakie media znajdują się w drodze?*
sieć wody
sieć kanalizacji sanitarnej
sieć kanalizacji deszczowej
sieć gazu
sieć ciepłowinicza
sieć energetyczna
nie wiem
jakie media znajdują się na działce?*
działka jest nieuzbrojna
jest przyłącze wody
jest przyłącze kanalizacji sanitarnej
jest przyłącze kanalizacji deszczowej
jest przyłącze gazu (skrzynka w ogrodzeniu)
jest przyłącze energetyczne (skrzynka w ogrodzeniu)
nie wiem
czy posiadasz już warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci miejskich lub gminnych?*
nie
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci wody
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci gazu
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej
czy posiadasz już mapę do celów
projektowych?*
tak
nie
czy posiadasz już badania gruntu
(opinię geotechniczną)?*
tak
nie
jaką chcesz zastosować technologię?*
tradycyjną murowaną
szkieletową
prefabrykację
inna
jeszcze nie wiem
jakie będą stropy?
żelbetowe monolityczne
prefabrykowane/gęstożebrowe
drewniane
inne
jeszcze nie wiem
jaki ma być rodzaj fundamentów?
ławy żelbetowe
płyta fundamentowa
inne
jeszcze nie wiem
jaki ma być dach?
płaski
skośny
mieszany
jeszcze nie wiem
jaką zakładasz powierzchnię użytkową?*
(nie wliczaj ewentualnego garażu)
nie więcej niż 150m2
od 150m2 do 250m2
od 250m2 do 350m2
powyżej 350m2
ile będzie kondygnacji?*
czy potrzebujesz piwnicę?
1
2
3
więcej niż 3
jedną z kondygnacji będzie stanowiła piwnica
ile ma być wszystkich pokoi?*
(sypialnie, gabinety, pokoje gościnne)
2-3
4-5
6 lub więcej
ile potrzebujesz łazienek?*
wlicz również ewentualne toalety
2-3
4-5
6 i więcej
jakieś dodatkowe pomieszczenia?*
spiżarnia
pomieszczenie gospodarcze/porządkowe
pomieszczenie techniczne/kotłownia
pralnia/suszarnia
warsztat
magazyn
pokój rozrywkowy
siłownia
sauna
inne
chcesz garaż?*
tak, w bryle domu
tak, jako osobny budynek
nie, nie potrzebuję garażu
jakie będzie źródło wody?
sieć miejska/gminna
studnia
gdzie będą odprowadzane ścieki?
do sieci miejskiej/gminnej
do przydomowej oczyszczalni
do szamba
jakie będzie źródło ciepła
pompa ciepła - powietrzna
pompa ciepła - gruntowa
piec gazowy - gaz z sieci
piec gazowy - zbiornik na działce
ogrzewanie elektryczne
inne
jaki będzie rodzaj ogrzewania?
podłogowe wodne
grzejnikowe
system mieszany
maty grzewcze elektryczne
inne
jaki będzie rodzaj wentylacji?
mechaniczna (rekuperacja)
grawitacyjna
planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej?
tak
nie
co oprócz projektu domu wraz ze wszystkimi
niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi
i zewnętrznymi powinna zawierać nasza
dokumentacja?*
osobny budynek garażu
osobny budynek gospodarczy
wiata
instalacja fotowoltaiczna
przyłącze wody
przyłącze kanalizacji sanitarnej
zjazd z drogi publicznej
ogrodzenie frontowe
basen zewnętrzny
staw
staw kąpielowy
przedmiar materiałów dla stanu SSZ
kosztorys inwestorski
rozbiórka istniejących budynków
inne
jakich formalności mamy dopełnić w Twoim
imieniu?
decyzja o warunkach zabudowy
warunki techniczne przyłączenia do sieci
mapa do celów projektowych
badania gruntu
decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu
decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej
decyzja środowiskowa i raport wpływu na środowisko
operat wodnoprawny
inne
wszystkie, które będą potrzebne
nie, dziękuję - sam wszystko załatwię
jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi, pytania - napisz
dokumenty - możesz opcjonalnie załączyć skan decyzji o warunkach zabudowy, skan mapy
do celów projektowych, zdjęcia referencyjne, inspiracje, własne szkice lub inne - ułatwiające
nam ocenę Twoich oczekiwań
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy. Wkrótce otrzymasz odpowiedź
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
imię
nazwisko
twój adres email*
twój numer telefonu
lokalizacja inwestycji - województwo,
powiat, miejscowość, ulica*
identyfikator działki lub numer ewidencyjny
i numer obrębu*
czy działka jest obecnie zabudowana?*
nie
tak ale istniejąca zabudowa nie koliduje z projektowaną
tak, istniejąca zabudowa będzie wymagać rozbiórki
jakie jest jej ukształtowanie?
teren płaski
niewielkie nachylenie
duży spadek
teren pofałdowany
czy na działce są jakieś drzewa?
nie ma ani jednego drzewa
jest kilka drzew ale nie przeszkadzają
jest trochę drzew i trzeba będzie je usunąć
to 100% las
czy działka leży na terenie objętym jakąś
formą ochrony przyrody, np. na terenie parku
krajobrazowego?*
tak
nie
nie wiem
czy działka leży na terenie lasu lub graniczy
bezpośrednio z lasem?* (las - teren oznaczony
na mapie ewidencyjnej lub w wypisie
z rejestru gruntów symbolem Ls lub
przeznaczony w MPZP jako teren leśny)
tak
nie
nie wiem
czy działka wymaga odrolnienia lub odlesienia?*
nie, działka jest działką budowlaną
tak, konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
tak, konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
nie wiem
czy dla terenu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego?*
tak
tak, posiadam już wypis i wyrys z MPZP
nie
nie wiem
czy istnieje konieczność uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy?*
tak
tak, posiadam już WZ
nie
nie wiem
jakie media znajdują się w drodze?*
sieć wody
sieć kanalizacji sanitarnej
sieć kanalizacji deszczowej
sieć gazu
sieć ciepłowinicza
sieć energetyczna
nie wiem
jakie media znajdują się na działce?*
działka jest nieuzbrojna
jest przyłącze wody
jest przyłącze kanalizacji sanitarnej
jest przyłącze kanalizacji deszczowej
jest przyłącze gazu (skrzynka w ogrodzeniu)
jest przyłącze energetyczne (skrzynka w ogrodzeniu)
nie wiem
czy posiadasz już warunki techniczne przyłączenia
obiektu do sieci miejskich lub gminnych?*
nie
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci wody
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci gazu
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej
tak, mam warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej
czy posiadasz już mapę do celów
projektowych?*
tak
nie
czy posiadasz już badania gruntu
(opinię geotechniczną)?*
tak
nie
jaką chcesz zastosować technologię?*
tradycyjną murowaną
szkieletową
prefabrykację
inna
jeszcze nie wiem
jakie będą stropy?
żelbetowe monolityczne
prefabrykowane/gęstożebrowe
drewniane
inne
jeszcze nie wiem
jaki ma być rodzaj fundamentów?
ławy żelbetowe
płyta fundamentowa
inne
jeszcze nie wiem
jaki ma być dach?
płaski
skośny
mieszany
jeszcze nie wiem
jaką zakładasz powierzchnię użytkową?*
(nie wliczaj ewentualnego garażu)
nie więcej niż 150m2
od 150m2 do 250m2
od 250m2 do 350m2
powyżej 350m2
ile będzie kondygnacji?*
czy potrzebujesz piwnicę?
1
2
3
więcej niż 3
jedną z kondygnacji będzie stanowiła piwnica
ile ma być wszystkich pokoi?*
(sypialnie, gabinety, pokoje gościnne)
2-3
4-5
6 lub więcej
ile potrzebujesz łazienek?*
wlicz również ewentualne toalety
2-3
4-5
6 i więcej
jakieś dodatkowe pomieszczenia?*
spiżarnia
pomieszczenie gospodarcze/porządkowe
pomieszczenie techniczne/kotłownia
pralnia/suszarnia
warsztat
magazyn
pokój rozrywkowy
siłownia
sauna
inne
chcesz garaż?*
tak, w bryle domu
tak, jako osobny budynek
nie, nie potrzebuję garażu
jakie będzie źródło wody?
sieć miejska/gminna
studnia
gdzie będą odprowadzane ścieki?
do sieci miejskiej/gminnej
do przydomowej oczyszczalni
do szamba
jakie będzie źródło ciepła
pompa ciepła - powietrzna
pompa ciepła - gruntowa
piec gazowy - gaz z sieci
piec gazowy - zbiornik na działce
ogrzewanie elektryczne
inne
jaki będzie rodzaj ogrzewania?
podłogowe wodne
grzejnikowe
system mieszany
maty grzewcze elektryczne
inne
jaki będzie rodzaj wentylacji?
mechaniczna (rekuperacja)
grawitacyjna
czy planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej?
tak
nie
co oprócz projektu domu wraz ze wszystkimi
niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi
i zewnętrznymi powinna zawierać nasza
dokumentacja?*
osobny budynek garażu
osobny budynek gospodarczy
wiata
instalacja fotowoltaiczna
przyłącze wody
przyłącze kanalizacji sanitarnej
zjazd z drogi publicznej
ogrodzenie frontowe
basen zewnętrzny
staw
staw kąpielowy
przedmiar materiałów dla stanu SSZ
kosztorys inwestorski
rozbiórka istniejących budynków
inne
jakich formalności mamy dopełnić w Twoim
imieniu?
decyzja o warunkach zabudowy
warunki techniczne przyłączenia do sieci
mapa do celów projektowych
badania gruntu
decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu
decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej
decyzja środowiskowa i raport wpływu na środowisko
operat wodnoprawny
inne
wszystkie, które będą potrzebne
nie, dziękuję - sam wszystko załatwię
jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi, pytania - napisz
dokumenty - możesz opcjonalnie załączyć skan
decyzji o warunkach zabudowy, skan mapy do celów
projektowych, zdjęcia referencyjne, inspiracje, własne
szkice lub inne - ułatwiające nam ocenę Twoich
oczekiwań
Wyślij
Wyślij
formularz został wysłany
wypełnij wymagane pola

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, a jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną


formularz wyceny projektu

domu jednorodzinnego

Jeśli jesteś zainteresowany projektem domu jednorodzinnego i chciałbyś otrzymać precyzyjną ofertę wypełnij poniższy formularz.

Odpowiemy lub zadzwonimy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

 

Prosimy o wypełnienie jak największej ilości pól. Im więcej informacji tym łatwiej nam określić zakres naszej pracy.

Jeśli czegoś nie wiesz - pozostaw puste pole. Jeśli się zastanawiasz - możesz zaznaczyć kilka opcji.

 

Pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).